Свържете се с нас

Телефон

Австрия

+43 (0)732 257700

Контакт

Щастливи сме да отговорим на въпросите ви

>Контакт
screens-sales-ppt

Дигитални инструкции за монтаж

Точната информация на точното място и в точното време.

Независимо от новите служители, новите производствени процеси или малките партиди/многото на брой различни поръчки, монтажните стъпки преминават ефективно и по правилен начин благодарение на поетапните графични инструкции, като отделните работни етапи се документират автоматично.

Дигиталните инструкции за монтаж се създават от вас или се генерират автоматично от клиентската поръчка чрез ERP интеграция. Централизираното създаване и управление на интерактивни инструкции дава възможност за значително намаляване на сложността на продуктовите вариации и позволява ефективно извършване на промени.

 

 

Предимства на дигиталните инструкции за монтаж:

Бързо обучение на служителите чрез динамични инструкции за монтаж.

Гарантиране на качеството дори за варианти с кратък срок на изпълнение.

Сигурен монтаж на правилните части.

Избягване на тестовите процедури по време на повторен монтаж.

Протоколиране на всяка една стъпка.

Придобиване и съхранение на знания от квалифицираните работници.

 
 

 

Визуализацията на монтажните стъпки драстично намалява обучението на служителите и риска от участието им в различни инсталационни дейности. На практика монтажните грешки могат да бъдат сведени до 0.

 


Как да създадем дигитални работни инструкция (на немски)

 

Избор на правилните опции за показване

Начинът, по който инструкциите за сглобяване са показани в цеха, представлява критичен фактор за производителността и приемането на тези инструкции от страна на служителите.

Открийте възможностите

 

Централизирано управление, децентрализирано показване

Акцентираната функционалност на софтуера позволява конфигурациите да бъдат централно управлявани и пускани в различни производствени зони.

Предимства на централизирания софтуер:

  • Централизиран достъп и конфигурация;
  • Лесни за въвеждане промени;
  • Възможност за диференцирано преотстъпване на права;
  • Възможност за интегриране в системите на трети страни (ERP);
  • Автоматично разпространение до монтажни станции в производството или по целия свят;
  • Използване на актуални инструкции.

Защо трябва да се стремите към монтажен процес без хартия?

Освен, че осигурява точни процеси и записване на данни, цифровото сглобяване има и други ценни предимства. Цифровите работни инструкции се съставят и администрират много по-бързо, по-гъвкаво и по-сигурно от тези на хартиен носител.

Новите монтажни инструкции или актуализациите на съществуващите такива се изготвят централизирано и, ако е необходимо, те могат да бъдат показани незабавно в цеха на правилната работна станция. За разлика от тях, създаването или адаптирането на писмени инструкции, отпечатването им на хартия и разпределянето им до различните работни станции отнема много повече време, като старите версии трябва също така да бъдат събрани и изхвърлени.

Същите предимства важат и за случаите, когато в хода на монтажа искате да превключите между различни варианти. Последните цифрови инструкции могат лесно да бъдат намерени в системата. Не е нужно да ги разпечатвате и разпространявате на хартия. Служителите следват правилните инструкции и така избягват допускането на грешки. По този начин се преминава много по-бързо от един вариант към друг.   

 

Разгледайте случая от практиката