Свържете се с нас

Телефон

Австрия

+43 (0)732 257700

Контакт

Щастливи сме да отговорим на въпросите ви

>Контакт
Ориентация към клиента, лидерство, ангажираност на хора, ориентиран към процесите подход, усъвършенстване, вземане на решения въз основа на факти и управление на взаимоотношенията са седемте принципа на системата за управление на качеството. Прилагането на тези принципи не само трябва да предлага преки предимства за повишаване на качеството, но също така да допринесе значително за управлението на разходите и риска; Съображенията за ползи, разходи и риск се считат за решаващи за успеха на организацията. KVT Fastening GmbH има система за управление на качеството в съответствие с DIN EN ISO 9001 и система за управление на околната среда в съответствие с DIN EN ISO 14001 в актуалното им издание.