Свържете се с нас

Телефон

Австрия

Тел.: +43 732 257700

Контакт

Щастливи сме да отговорим на въпросите ви

>Контакт
Обръщение
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Изберете тема*
Телефон

Информация за защита на данните:

Използваме Вашите данни единствено за обработване на Вашето запитване. Няма да споделяме Вашата информация с трети страни. Можете по всяко време да представите възражение срещу използването на данните, без да посочвате причини, до KVT-Fastening GmbH, Im Südpark 185, 4030 Pichling/Linz, или по имейл на адрес: info-AT@kvt-fastening.com което ще влезе в действие в бъдеще. Повече информация за съхранението на Вашите данни и за Вашите права можете да откриете в нашата декларация за защита на данните. С изпращане на запитването Вие давате съгласието си за обработване на Вашите данни за целите на обработване на Вашата заявка.

Адрес

KVT-Fastening GmbH
Im Südpark 185
4030 Pichling/Linz

Тел. +43 (0)732 257700
Факс +43 732 257700 90

Имейл:info-BG@kvt-fastening.com