Свържете се с нас

Телефон

Австрия

+43 (0)732 257700

Контакт

Щастливи сме да отговорим на въпросите ви

>Контакт

Избиране на правилната опция за показване

Подходящата форма на показване играе важна роля при предоставяне на служителите в отдела за сглобяване на правилната информация в точното време.

Възможните форми на показване включват:

Изобразяване върху таблет

Показването върху таблет е особено подходящо за гъвкави операции. Изобразената на екрана функция за подпомагане служи основно за напътстване на служителите в процеса на сглобяване чрез визуални инструкции. Таблетите могат също така да се използват и като скенер или вградена камера.

 

Изобразяване върху екран

В много компании е нормално информацията да се предава на работните станции с помощта на екрани. Сензорната функция спомага за по-лесното взаимодействие със служителите, а спомагателната функция служи за тяхното ориентиране в процеса по сглобяване, като обратната информация може да бъде обработена чрез сензорната функция.

 

Проектор

Проектирането на работно съдържание върху работната станция вече се използва в различни дейности. Движението на служителите може да се записва и предава към системата в комбинация с наблюдение върху жестовете. Проекцията показва на служителя предстоящите стъпки във всеки един момент, като по този начин тя спомага за възможно най-надеждното преминаване през целия производствен процес.

 

Очила за данни

В индустрията все по-често се използват очила за данни, благодарение на които информацията се извежда директно в зрителното поле така, че служителите да са винаги информирани. С помощта на смесената реалност вие си осигурявате динамично изобразяване на информация в зрителното поле, гарантирайки по този начин оптимално управление на персонала.