Свържете се с нас

Телефон

Австрия

+43 (0)732 257700

Контакт

Щастливи сме да отговорим на въпросите ви

>Контакт

Цифровизация на производствените документи

Балансиране на иновациите и стандартизация в Производство 4.0


Прекъсване. Иновация. Трансформационен растеж. Някога тези термини се употребяваха само в стартиращи и технологични фирми, но сега са вече част от по-широкия бизнес речник. В днешни дни компаниите от всеки един бранш гледат с нетърпение към утрешния ден, като производствената индустрия не прави изключение от това правило. Постигането на успех в производството обаче зависи до голяма степен от последователността, еднородността и стандартизацията. Как индустриалните лидери могат да управляват напрежението между иновациите и стандартизацията, за да гарантират получаване на пълни ползи и от двете?

Намаляване на режийните разноски с помощта на дигитализирани работни инструкции.

 

Иновациите са вълнуващи преживявания, предоставящи бързо подобряване на процесите, повторно проектиране и нови методи на работа. На практика нововъведенията в производството се реализират под формата на автоматизация, технологични подобрения в машините и материалите, засилено използване на данни и изчислителна мощност. Целият този напредък помага за напредването на операциите, позволявайки на операторите да извършват повече работа с по-малко усилия, като същевременно осигуряват повече видимост и измеримост. Стандартизираните работни потоци, включително оперативните инструкции и протоколи, които ги дефинират, са неразделна част от процеса по осигуряване на качество.


Всяка една промяна в даден процес изисква актуализиране на работните инструкции.

Това означава, че новите производствени документи трябва да бъдат написани и разпространени, а предишните версии събрани и премахнати. Това е процес, който отнема време, податлив е на грешки и създава риск остарелите работни инструкции да доведат до непоследователни резултати. Тези препятствия в документацията увеличават съпътстващите всяка една промяна „режийни разноски“ и могат да попречат на иновациите и подобренията.

 

Дигитализираните оперативни инструкции подкрепят иновациите, като значително намаляват тези препятствия.

Много системи съдържат интегрирани инструменти за проектиране и лесни за използване интерфейси, които бързо улавят новите процеси и създават или актуализират оперативни инструкции. Документацията може да се управлява централно и след това автоматично да се препраща към производствените станции, във фабриката или по целия свят, като по този начин се гарантира, че всеки един оператор винаги ще разполага с най-актуалната версия.

Лесното актуализиране на цифровизираните производствени документи намалява ръчните усилия при модифицирането на различните процеси и процедури. Това намаляване на режийните разходи освобождава време за съсредоточаване върху стратегическото подобрение и води до култура, в която иновативната промяна се възприема като нещо, което трябва да бъде отпразнувано, а не само управлявано.

 
 

Дигитализацията осигурява на работниците спокойствие.

 

Иновациите не оказват влияние единствено върху процесите и процедурите. Те могат да въздействат и на хората. Дигитализираните производствени документи улесняват обучението, ученето и работата. Гъвкавостта, осигурена от цифровизираните работни инструкции, е в състояние да намали общото време и усилията, необходими за обучение, като същевременно поддържа индивидуалните нужди на операторите.


Дигитализираните оперативни инструкции могат да се използват в най-различни среди.

За разлика от хартията, която ограничава документацията до текст и диаграми, дигитализираните работни инструкции могат да бъдат допълнени с анимация, звук и видео. Това води до по-богато и по-интерактивно изживяване, което прави дигитализираните работни инструкции ефективни при оператори с различни предпочитания за обучение. Тъй като цифровото изживяване е предимно визуално и не зависи толкова от текста, то може да бъде особено полезно в среди, където работните инструкции трябва да бъдат преведени на множество езици.

Освен формата, количеството информация също може да бъде персонализирано. След завършване на първоначалното обучение, даден оператор може да се почувства уверен по отношение на конкретен процес и да се нуждае единствено от кратко описание на всяка една стъпка. Друг оператор обаче може да се чувства по-комфортно с допълнителни примери, подробности или обяснения. При хартиените инструкции за работа допълнителната информация трябва да бъде дадена като приложение, което изисква от операторите да прелистват голям брой страници (или множество класьори) с неподходящи материали, за да намерят това, което търсят. При цифровите инструкции това става лесно с едно щракване върху линка. Чрез усъвършенстваната възможност за търсене и свързване на допълнителни ресурси директно към етапите на процеса, дигитализираните работни инструкции позволяват на операторите да персонализират своя опит, предоставяйки точното количество информация, от която те се нуждаят.

 

Последователна оптимизация на процеса и качеството при монтажа

Когато подобренията на процесите са лесни за въвеждане, те се прилагат по-често, което води до култура на непрекъснато подобрение. Цифровите работни инструкции позволяват на операторите не само да следват актуализираната стъпка на процеса, но и да предлагат подобрения в самите работни инструкции, които след това могат бързо и лесно да бъдат интегрирани. Този двупосочен поток от знания дава възможност за увеличаване на производителността, като работниците на първа линия допринасят най-много за постигане на най-добрите практики. Входните данни се валидират бързо и могат да бъдат поетапно включени в инструкциите с цел подобряване на производствения процес.


В сравнение с хартиените, дигитализираните производствени документи предоставят също така и възможност за по-голямо улавяне на данни, проследимост и контрол на качеството.

Умните устройства и тестовото оборудване могат да бъдат интегрирани, за да се осигури качество чрез преминаване към следващата стъпка едва след като предишната е била правилно изпълнена. Докато операторът си проправя път през цифровите оперативни указания, информацията се събира на всеки един етап, което води до обемни бази данни, които могат да бъдат анализирани за подобряване на процеса, както и архивирани като предназначени за одити записи относно експлоатционния живот на продукта.

 

С помощта на дигитализацията се постига автоматизиране на работните потоци за документиране, които преди това са били ръчни.

Базите данни осигуряват прозрачност и проследимост по време на производствените процеси, в резултат на което се намалява необходимостта от получаване на одобрения на хартиен носител, въвеждане на данни и разпечатване на отчети. Автоматизираните работни потоци са по-малко склонни към грешки и служат като допълнителен пример за това как дигитализираните производствени документи могат да допринесат за по-високо качество на изпълнение.

 
 

Заключение

На фона на промишлените тенденции и новите технологии производителите са изправени пред нарастващ натиск да се разрастват, адаптират и възприемат нови начини на работа, но необходимостта от последователни, повтарящи се процеси и висококачествена продукция си остава по-важна от всякога. Дигитализираните производствени документи комбинират най-доброто от двата свята, давайки път на иновациите и същевременно осигурявайки стандартизация, което позволява на производителите да се движат уверено към бъдещето.

 

Казус от практиката

Предизвикателство

Иновативен производител на колесни бронирани бойни машини се стреми да се превърне в безхартиена фабрика. Необходима е обширна документация, тъй като заводът работи в силно регулиран бранш. При сега съществуващите процеси това се изразява в значителни усилия от страна на оператора (подпечатване на хартиени документи, отпечатване на доклади, ръчно въвеждане на данни и пр.), както и в повишен риск работните инструкции за процедурите по монтаж да се окажат неправилни или остарели.

 

Решение

След преминаване към дигитализирани производствени документи, оперативните инструкции се актуализират автоматично от ERP и се създават одитни пътеки за промени в редакциите. Работните инструкции и съответната документация се виждат на таблет от всеки един работник, а производствените устройства по протежение на поточната линия, от сорта на умни инструменти и тестово оборудване, се свързват към система, чрез която се осигурява проследимост на качеството.

 

Резултати

При използване на цифрови работни инструкции за таблета на всеки един служител, който таблет е свързан към всички съответни производствени устройства, фабриката реализира следните предимства:

  • Спестяване на време за подготовка (> 1 час за една поръчка);
  • Намаляване на преработката (- 20%);
  • Винаги актуални инструкции;
  • Пълна проследимост

Дигитализацията на производствените документи дава възможност на производителя да продължи да извършва нововъведения, поддържайки същевременно стандартизираните процеси и подобрявайки производствените показатели.

 

Системата „Сглобяване на умна фабрика“ на „Босар“ ви подкрепя във вашето иновационно пътуване чрез комбиниране на цифровите оперативни инструкции и протоколи, свързаните устройства и монтажни инструменти и лесния достъп до производствени данни. Разберете как можем да помогнем на вашата компания да бъде иновативна и да расте заедно с процесите, хората и качествените измерения, постигайки последователни, стандартизирани и висококачествени резултати.

 

Свържете се с нас, за да научите повече