Свържете се с нас

Телефон

Австрия

+43 (0)732 257700

Контакт

Щастливи сме да отговорим на въпросите ви

>Контакт

Системни решения

Модулен дизайн - от монтажната станция до производствената линия

Изберете най-изгодното за вас ниво на дигитализация във вашето производство - от една или повече работни станции за сигурно сглобяване до процедури „конфигуриране по поръчка“, т.е. автоматизиран процес от поръчката на клиента до сглобяването, включващ съхранение на всички свързани с качеството производствени данни.

 
 

В зависимост от съобразеното с вашите нужди решение, вие можете да използвате следните опции:

 

  

Основно

умно закрепване
 

  

Професионална

умна станция
 

  

Корпоративно умно

сглобяване
 

Цех

Умни инструменти за закрепване

Качествена база данни

Дигитална инструкция за работа

Производствени статистики

Умни инструменти и устройства

 

Свързана система за закрепване

 

✔*

Мрежова интеграция

 

(✔)

Свързване към ERP

 

 

 

* максимум 3 работни станции

 

Умно закрепване (Основно)

Умното закрепване дава възможност за интегриране на устройствата за завинтване и занитване в система, при която генерираната информация се съхранява в база данни. Ние също така ще ви консултираме относно избора на инструменти и тяхното програмиране и интегриране.

 

Умна станция (Професионална)

Основната ELAM предлага идеално въведение към помощните функции с цифрови инструкции за сглобяване.

 

„Основният“ лиценз ви позволява да свържете заедно до 3 станции, работещи независимо и заедно в мрежа, без да са свързани или интегрирани в тази мрежа. По този начин малките поточни линии могат да бъдат бързо и лесно дигитализирани, като няма да ви се налага да стартирате големи ИТ проекти.

 

При най-простата конфигурация ние ще ви доставим индустриален компютър с различни интерфейси за интегриране на инструменти и помощни средства за сглобяване, наред със сензорен екран и скенер. Тази основна конфигурация може да бъде подсилена с допълнителен хардуер, като например системи за избор на светло или системи за завинтване.

Предимства

 • Цифрови и графични инструкции за работа;
 • По-интуитивна, бърза и ефективна работа;
 • Доволни и информирани служители;
 • Контролиран монтаж/осигуряване на качество.
 • Безопасно изпълнение и оценка на процесите;
 • Намаляване на грешките и елиминиране на времето за търсене;
 • Увеличение на производителността с до 20 %.

 

Доказване на концепцията

Чрез доказателството за концепция се постига реално производствено изживяване при предлагането на услугата „Сглобяване на умна фабрика“. Моделът ви предлага бързо изпълнение, както и безрисково и контролирано внедряване. Целта е да изпитате добавената стойност на системата и да разберете как „Сглобяването на умна фабрика“ е в състояние да доведе до вашето преминаване към „изчистено“ производство. Доказателството за концепция ви предлага оптимална рамка за широко тестване във вашата производствена среда на „Сглобяването на умна фабрика“ така, че сами да се убедите в нейните ползи.

 

> Изтеглете сега информационния лист относно доказателството за концепция

Умно сглобяване (Корпоративно)

С лицензите „ELAM про“ и „ELAM ентърпрайз“ ние предлагаме широк набор от помощни функции и сигурен контрол върху процесите.

 

Грешките се намаляват значително чрез точна спецификация на процедурите и процесите. За сложните и изискващи умни фабрики ние сме създали система, състояща се от сървър, работни станции и инструменти. Архитектурата на тази система е дефинирана в координация с информационни технологии и процедурата на производство. Лицензът „Ентърпрайз“ дава възможност за управление на ERP системата и осигурява обмен на информация. Могат да се използват всички отделни работни станции на поточните линии, както и мобилни или фиксирани работни станции. Целта е тези работни станции да бъдат свързани една с друга и по този начин да се получи дигитален образ на продукцията. Посредством ERP интеграцията, която се предлага от лиценза „ELAM ентърпрайз“, вие можете да обменяте информация директно с ERP системата. Списъците с части, работните поръчки, както и съответната производствена информация се обменят директно и се синхронизират.

  

Предимства

 • ERP интеграция („ELAM ентърпрайз“);
 • Автоматично подреждане на поръчките според ERP спецификациите;
 • Производственият напредък и производствените данни се синхронизират автоматично в ERP;
 • Съпоставяне на списъците с части: компонентите се контролират от ERP за работни инструкции;
 • Конфигуриране по поръчка: автоматизирано създаване на инструкции за монтаж;

 

Производствен планировчик, ZIEHL-ABEGG SE

„Благодарение на системата ние можем да произвеждаме по икономичен начин повече от 100 варианта в единичен поток, да въвеждаме лесно сами нови варианти и да променяме съществуващите, което е много важно за нас. Системата се приема много добре от персонала, а новопостъпилите служители могат да бъдат безпроблемно разпределени в производствените звена.“

 

В хода на интервюто ще откриете бързо и лесно коя оферта е най-добра за вас.

 

Свържете се с нас

 

Изтеглете информационния лист

Factsheet Proof of Concept Smart Factory Assembly