Свържете се с нас

Телефон

Австрия

Тел.: +43 732 257700

Контакт

Щастливи сме да отговорим на въпросите ви

>Контакт

Сглобяване на умна фабрика във вашето производство

С помощта на промишлените производствени системи вие можете надеждно да произвеждате голям брой варианти в безхартиено производство и в единичен поток.

Smart Factory Assembly - your production

 

Технически автор / Плановик

Централизираното създаване и управление на дигитални инструкции за сглобяване дава възможност да бъдат лесно контролирани всички варианти и техните версии, които могат да бъдат превключени директно от офиса към работните станции или поточните линии. В допълнение към това, модулната структура позволява цели възли или работни последователности да бъдат поети директно от съществуващите инструкции, ефективно създавайки указания за сглобяване.

 

Оператор по сглобяване

Операторът по сглобяване се подпомага през целия процес, така че да бъдат елиминирани възможно най-много източници на грешки. Инструкциите за монтаж могат да бъдат специално приспособени към съответния монтажник по отношение на език, обучение и ниво на детайлност.

 

Инженер по качеството

Всички данни, касаещи производството и качеството, се документират автоматично и се съхраняват във файл за жизнения цикъл на продукта. Достъпът до тази документация е бърз и лесен по всяко едно време и гарантира пълна проследимост.

 

Производствен мениджър и оперативни постижения

Централно съхраняваните производствени данни осигуряват прозрачна и лесна оценка на производствената информаця, така че поръчките да могат да се планират и проследяват, а процесите на сглобяване да се оптимизират.