Свържете се с нас

Телефон

Австрия

+43 (0)732 257700

Контакт

Щастливи сме да отговорим на въпросите ви

>Контакт

Автоматични входящи данни в процеса

За постигане на възможно най-висока производителност е важно подетапите да са автоматизирани, а входящите данни да се обработват автоматично. Сглобяването на умна фабрика предлага различни възможности.

 

Предимства на автоматичните входящи данни:

  • Производителността не е възпрепятствана;
  • Грешките са сведени до минимум.

Възможности за автоматична обработка на входящите данни:

 

ScannerСкенер

Скенерът може да прочете голямо количество информация в системата с едно единствено сканиране, като запаметената логика филтрира необходимите данни. Скенерите най-често се използват за идентифициране на компоненти, запазване на серийни номера или стартиране на поръчки. При сглобяването на умна фабрика отделните видове скенери могат да бъдат сдвоени. Независимо дали с помощта на кабел или радио, ние интегрираме скенера в зависимост от вашите нужди.

За допълнителна информация, моля свържете се с нас.

Sensoren

Датчици

Датчиците помагат за автоматизирането на процеса и непрекъснатостта на работната дейност. Няма значение какъв е вида на датчика. Получените от датчиците входни данни могат да бъдат използвани за подобряване на работните инструкции. Ако стойностите от датчиците предлагат допълнителни ползи за производството, тогава те биха могли да бъдат запаметени в системата.

За допълнителна информация, моля свържете се с нас.

Kameras


Камери

Камерите се използват за съхранение на снимки или данни от областта на изображението, като последните се запаметяват в продуктовия файл и могат да бъдат изкарани по всяко едно време. В зависимост от вашите нужди, ние предлагаме различни системи за камери, които могат да бъдат интегрирани. С удоволствие ще ви консултираме относно вашето конкретно приложение.

За допълнителна информация, моля свържете се с нас.