Свържете се с нас

Телефон

Австрия

Тел.: +43 732 257700

Контакт

Щастливи сме да отговорим на въпросите ви

>Контакт

Автоматично измерване и управление

За постигане на възможно най-висока производителност е важно подетапите да бъдат автоматизирани, а измерванията обработвани автоматично. „Сглобяването на умна фабрика“ предлага различни възможности за автоматично управление на измервателните инструменти и уредите за управление.

 

Предимства на автоматичното измерване и управление:

  • Производителността не е възпрепятствана;
  • Грешките са сведени до минимум;
  • Цялата информация се съхранява в база данни.

Възможности за измерване или проверка:

 

Претеглящи системи

Измерването на теглото може да бъде полезно при разделено на отделни етапи производство, независимо дали съдържанието на опаковката се претегля в края на реда, за да сте сигурни, че нищо не е забравено, или за да проверите броя на винтовете, които ще използвате. Ще се радваме да ви помогнем с проектирането на такива системи.

Свържете се с екипа от „Сглобяване на умна фабрика“

Elektrische Prüfungen

Електрически тестове

Електрическите компоненти се подлагат на функционален тест в края на производството. В някои случаи е необходимо да се провери дали по кабелите тече ток. С тестова програма този процес може да бъде автоматизиран и контролиран от системата за управление. С удоволствие ще ви консултираме относно конфигурирането на тестове в тази област.

Свържете се с екипа от „Сглобяване на умна фабрика“

Identifikations-Systeme

Идентификационни системи

При определени продукти е полезно да бъдат идентифицирани служителите, които ги произвеждат. Например, ако трябва да бъде сравнен даден курс на обучение (по заваряване, завинтване и т.н.) или трябва да се направят определени проверки на принципа на 4-те очи. Тези параметри се проверяват и съхраняват с помощта на система за идентификация.

Свържете се с екипа от „Сглобяване на умна фабрика“

Kontakt

Вече имате тестови системи

Ако вече използвате тестова техника, ние ще ви обясним дали можем да свържем съществуващото оборудване със системата. Моля, обърнете се към нас, за да получите необвързващо уточняване на възможностите.

Свържете се с екипа от „Сглобяване на умна фабрика“

Северин Хилтбрюнер, Ръководител на проект „Сглобяване на умна фабрика“

„Босар Груп“, гр. Цуг

 

За да бъде съставен пълен продуктов файл, измерените или генерираните стойности трябва да бъдат задължително обединени с крайния продукт.