Свържете се с нас

Телефон

Австрия

+43 (0)732 257700

Контакт

Щастливи сме да отговорим на въпросите ви

>Контакт

Спектрален анализ - ефективен метод за контрол на качеството

Независимо дали става въпрос за осигуряване на качеството, за анализ на щети или за проверки при получаване на стоки, спектралният анализ е една от най-важните тестови процедури в металообработващата индустрия. Изпитателните лаборатории на „Босар“ имат богат опит в спектралния анализ на метали и могат да ви помогнат, използвайки своята експертиза и най-съвременно оборудване за оптична емисионна спектрометрия.

Какво представлява спектралния анализ?

Спектралният анализ е процедура за тестване на материали, чрез която се определя химичния състав на металите. Методът е познат още като оптична емисионна спектрометрия и играе важна роля в металообработващата индустрия.

В допълнение към качествения контрол, тестовата процедура намира също така приложение и при анализа на повреди в металните компоненти, както и в документирането и представянето на доказателства, необходими за изпълнение на качествените, нормативни или законови изисквания. Процедурата в голяма степен се използва и за автоматизирано сортиране на метали.

В контекста на положителната идентификация на материалите, металообработващите компании също използват спектралния анализ, за да сравнят компонентите спрямо критериите за материално инженерство.
 

Как работи спектралния анализ

Спектралният анализ се възползва от ефекта, при който се наблюдава излъчване на фотони по време на изпаряването на метални материали. Лаборантът започва с поставяне на електрод върху метална проба с цел нагряването й до температура от няколко хиляди градуса. В резултат на градиента на потенциала между електрода и пробата възниква дъга, която произвежда локализирано изпаряване на материала.

Възбуждането на атоми в пàрата на материала води до образуването на излъчваща светлина плазма, като именно това светлинно излъчване лежи в основата на спектралния анализ на металите: дифракционната решетка разделя излъчваната светлина в съставния й спектър, а детекторите измерват интензитета на дължините на вълните. Тези показания на интензитета могат в крайна сметка да бъдат използвани за определяне на концентрацията на метални елементи в пробата.
 

Тестване на материалите чрез спектрален анализ

Спектралният анализ позволява на металообработващите предприятия да определят точните пропорции на отделните метални материали в пробата, като по този начин се предоставя възможност за недвусмислено идентифициране на материалите или по-скоро на техния състав.

Положителната идентификация на материала се явява още едно важно приложение. Благодарение на спектралния анализ се избягва смесването на скъпи материали и се извършва безпроблемно проследяване на компонентите. Металообработващите компании използват тестването за положителна идентификация на материала предимно при свързани с безопасността компоненти с цел намаляване на риска от възникване на сериозни последици.

Определянето на материалните пропорции чрез спектрален анализ е възможно за цяла поредица от метални елементи, включващи:

 • желязо
 • алуминий
 • никел
 • мед
 • титан
 • кобалт
 • магнезий
 • цинк
   

Спектрален анализ – тестване на материали и много други приложения 

Спектралният анализ е много популярен сред металообработващите дружества, не на последно място заради своята гъвкавост. Тестовата процедура предлага предимства, които наред с всичко останало включват и следните приложения:

 • тестване качеството на материала като част от проверките при получаване на стоки; 
 • анализ на щетите, нанесени върху металните компоненти; 
 • изпробване на металните компоненти преди производството на части;
 • прецизен анализ при производството на стомана;
 • анализ на материала като част от осигуряването на качество; 
 • изготвяне на професионална документация, удостоверения и доказателства относно материалния състав.
   

„Босар“ – специалисти по спектрален анализ

В качеството ни на експерти в областта на закрепването и технологията на материалите, ние разполагаме с необходимия опит, за да ви помогнем при извършване на базираните на спектрален анализ тестови процедури, отговарящи на вашите изисквания. В нашите тестови лаборатории ние използваме модерно оборудване за оптична емисионна спектрометрия, с помощта на което предоставяме от ваше име следните услуги:

 • спектрален анализ на метали;
 • изготвяне на сертификати, доказателства и документация.

Достъпът ни до акредитирани лаборатории за изпитания, най-съвременни методи за измерване и тестови съоръжения формират основа за надеждно осигуряване на продуктовото качество. „Босар“ работи с изпитателни лаборатории по целия свят, които са акредитирани съгласно стандарта ISO 17025 и имат сертифицирана система за управление на качеството, съответстваща на ISO 9001. Нашите квалифицирани специалисти по спектрален анализ ще ви окажат съдействие, прилагайки изцяло своите експертиза и опит.
 

Обърнете се към нашите специалисти и научете повече за експертните ни тестове. Ще се радваме да ви чуем!

Свържете се с нас

 

Сродни теми

В докладите ни ще откриете какво са написали нашите експерти по следните теми:

 • Корозия
 • Триене
 • Измерване на твърдостта 
 • Водородна трошливост
 • Умора на материала

Поръчайте докладите

 

Открийте други модули, допринасящи за поетапното подобряване на вашата производителност

Експертна разходка
Проучете използваните от вас крепежни елементи и инструменти, като ние ще определим как да ги употребявате по-леко и по-интелигентно.

Експертно образование
Научете основните неща и тайните на закрепването, участвайки в нашите семинари и курсове за електронно обучение.

Експертно разрушаване
Идентифицирайте най-доброто решение за закрепване и вашия потенциал за спестяване на разходи.

Експертен дизайн
Проектирайте вашия най-добър продукт с широка гама от техническа информация и инструменти.

Експертен анализ на асортимента
Намалете преките и непреки разходи чрез набелязване на възможности за рационализиране на крепежните елементи.