Свържете се с нас

Телефон

Австрия

+43 (0)732 257700

Контакт

Щастливи сме да отговорим на въпросите ви

>Контакт

Изпитване на твърдостта - Определяне на свойствата на материала

Изпитването на твърдостта е една от най-важните процедури за осигуряване на качеството на материалите, използвани в най-различни отрасли на промишлеността и в научноизследователската и развойната дейност. Като опитен партньор, Bossard е насреща, за да ви подкрепи с експертния си опит в областта на изпитването на твърдостта и с най-модерните си лаборатории за изпитване.

Какво представлява тестът за твърдост?

Изпитването за твърдост е обичайна процедура за определяне на свойствата на даден материал. Твърдостта описва съпротивлението, което даден материал оказва на един проникващ обект/предмет. Това позволява да се провери дали материалът е твърд или крехък, дали е устойчив на износване и дали е издръжлив. Това позволява на изпитващия да определи дали изпитваното изделие е подходящо за определена цел.

Изпитването на твърдостта се използва във всички области и сектори, за да се гарантира необходимото качество. Основните промишлени сектори, в които се използва, са автомобилостроенето, строителството, аерокосмическата промишленост, машиностроенето, производството и обработката на метали, както и автоматизацията.

 

Предимства на теста за твърдост

  • Сравнително проста и бърза процедура на изпитване
  • Тестът се извършва директно върху компонента
  • Незначителни промени в тествания материал дават възможност за по-нататъшно използване


Как работи тестът за твърдост

Принципът на изпитване на твърдостта е сравнително прост: Инденторът /накрайник на уред за изпитване на твърдост чрез натискане на сачма/, т.е. предмет със специфична маса, се притиска с определена сила към повърхността на изпитвания материал. Тази процедура създава вдлъбнатина, чиито размери могат да бъдат измерени от тестващия в лабораторията техник. Въз основа на това измерване може да се изчисли твърдостта. Колкото по-малка е вдлъбнатината, толкова по-твърд е материалът, който се изследва. Тестващият може да избира между различни методи.Изпитване за твърдост по Рокуел

Изпитването за твърдост по Рокуел (HRC) се извършва с помощта на диамантен конус (120° точков ъгъл), за да се провери твърдостта на закалената стомана. Тестващият първо прилага предварителна сила или предварително натоварване, за да проникне повърхността на изпитвания материал. След определено време на престой може да се измери дълбочината на основата, която служи като референтно ниво и се използва по-късно при изчисляване на твърдостта. След това силата на изпитване се увеличава допълнително, за да се постигне крайната дълбочина на проникване. След известно време на престой, силата на изпитване отново се намалява и се измерва крайната дълбочина на проникване. След това тестващият изчислява стойността на твърдостта по Рокуел въз основа на разликата между основната дълбочина и крайната дълбочина на проникване. Крайният резултат от стойността за твърдостта в комбинация с процедурата на изпитване представлява твърдостта по Рокуел (напр. 58HRC).


Bossard - вашият експерт в областта на процедурите за изпитване на твърдостта

Bossard предлага тестове за твърдост по Викерс (акредитирани) и тестове за твърдост по Рокуел (неакредитирани). Портфолиото ни включва следните услуги (наред с други):

  • Тестовете за твърдост в нашата акредитирана изпитвателна лаборатория (някои от нашите изпитвателни лаборатории по света са акредитирани от съответните национални органи за акредитация).
  • Придобиване на важна информация за свойствата на материала


Обърнете се към нашите специалисти и научете повече за експертните ни тестове. Ще се радваме да ви чуем!


Свържете се с нас

 

Свързани теми

Открийте в нашите информационни документи какво са написали нашите експерти по теми като например:

  • Корозия
  • Триене
  • Измерване на твърдост
  • Водородна крехкост
  • Умора на материала

Изтегляне на информационни документи

 

Открийте други модули, които допринасят за подобряване на вашата производителност стъпка по стъпка

Експертна обиколка
Проучете използваните крепежни елементи и инструменти, за да определите как да действате по-икономично и по-интелигентно

Експертно обучение
Научете повече за основите и тайните на крепежните елементи в нашите семинари и курсове за електронно обучение

Експертен монтаж и демонтаж
Определете най-доброто решение за вашите крепежни елементи и потенциал за намаляване на вашите разходи

Експертно проектиране
Проектирайте най-добрия си продукт с помощта на широк набор от техническа информация и инструменти

Експертен анализ на продуктовия асортимент
Намаляване на TCO чрез идентифициране на възможности за рационализиране на крепежните елементи