Свържете се с нас

Телефон

Австрия

+43 (0)732 257700

Контакт

Щастливи сме да отговорим на въпросите ви

>Контакт

Как се управлява комплексността при производство с голям микс и малък обем

Поведението на потребителите става все по-взискателно. Хората и фирмите не търсят готови стоки, а искат да разполагат с различни продукти, които да отговарят най-добре на техните нужди и изисквания. Излишно е да казваме, че доставката задължително трябва да бъде бърза или навременна, с добро качество и на добра цена. За да изпълнят тези изисквания и да останат конкурентоспособни, промишлените компании следва да овладеят производства, които се характеризират с голям микс и малък обем (HMLV).

 

Какви са предизвикателствата, пред които е изправено производството в HMLV среда? Производствените операции с голямо разнообразие от стоки, съчетани с малък обем и ниски размери на партидите, създават сложен процес на ръчно сглобяване и подготовка за работа. Честите преходи между продукти и варианти изискват възможност за бърза и ефективна смяна на настройките.

 

 

В долната статия е обяснено как в резултат на няколко аспекта може да бъде постигната по-кратка промяна във времето, повече гъвкавост и по-висока надеждност:

 

1) Безпроблемно превключване между производствените настройки;
2) Намаляване на разходите за превключване на операторите;
3) Използване на прозрачността на данните за подобряване на процесите.

 

1) Безпроблемно превключване между производствените настройки.

Умните фабрики и процесите  по сглобяване изискват интелигентно проектирани физически настройки.

Интегрирането на свързаните инструменти позволява настройките, калибрирането и конфигурационната информация да бъдат запаметени в софтуера, автоматично актуализирани и предадени, така че всеки един винт и нит да бъдат затегнати според спецификациите. Тъй като настройките и изискванията на инструментите са автоматизирани и обект на наблюдение, на операторите не им се налага да помнят задължителните въртящи моменти, параметри и пр. във всеки един етап от процеса. За да се намали времето, което операторите прекарват в търсене на монтажни части, явяващо се основна причина за забавяне на работата при ръчно сглобяване, могат да бъдат интегрирани приложения за избиране на светло, въртящи се монтажни кули и други умни устройства. В хода на сглобяване данните, постъпващи от интелигентни инструменти или датчици, като например скенери или камери, могат да бъдат използвани за усъвършенстване на оперативните инструкции и за нулиране на инструментите при следващата стъпка. По подобен начин е възможно да бъдат настроени задействащи устройства за превключване между различни продукти и варианти. Интегрирането на умни устройства и управлението на работните инструкции правят физическата смяна между една производствена поръчка и следващата толкова безпроблемна, колкото и преминаването от етап на етап в процеса по сглобяване.

Дигитализирането на вашето работно място ви позволява също така да променяте оформлението на работните станции само с няколко щраквания на мишката, например от работна станция до малка производствена линия, което ви осигурява гъвкавост при смяната и управлението на вашите продукти.

 


2) Намаляване на разходите за превключване на операторите.

Чрез свързване на интелигентни устройства към цифровите работни инструкции се понижава сложността за работниците по време на подмяна и се прилагат най-добрите практики съгласно принципите на Poka-Yoke. Това не само повишава ефективността на оператора чрез намаляване на времето, но гарантира също така спазване на стандартите за качество, редуциране на грешките и намаляване на преработките.

 

В повечето HMLV среди операторите не са изложени на отделни продукти или варианти достатъчно дълго или достатъчно често, за да станат експерти. Следователно монтажните етапи, които не могат да бъдат физически автоматизирани, следва да бъдат съобщени чрез инструкции за работа.

 

Ръчните оперативни инструкции помагат на служителите да си свършат работата, но все още съдържат много несигурности и водят до загуба на време при смяна, повдигайки въпроси от сорта на: това ли е подходящия документ, точната версия и коя е следващата стъпка? Произтичащата от това несигурност, както и натискът всичко да бъде направено бързо и по правилния начин, може да окаже отрицателно влияние върху състоянието на оператора и качеството на извършената от него работа.

 

Цифровите работни инструкции намаляват разходите за когнитивно превключване и позволяват на операторите да поддържат своя работен процес. Работниците биват напътствани постепенно в рамките на монтажа. Всяка една изпълнена задача се потвърждава от оператора и се преминава към следващата. При желание от тяхна страна, по време на монтаж операторите могат да добавят коментари към работните инструкции, подобрявайки по този начин работните етапи или самия работен процес. Указанията са придружени от снимки или графики, което ги прави лесни за разбиране дори и от новите служители, като сложните монтажни задачи също се изпълняват правилно.

 
 

3) Използване на прозрачността на данните за подобряване на процесите.

Assembly process data

Цифровизацията на производството не само увеличава гъвкавостта, правейки преходите по-ефективни както от физическа, така и от човешка гледна точка, но и помага за укрепване на бъдещите възможности.

 

Производствените данни от дигиталните работни инструкции и всички свързани инструменти и устройства, от правотокови отвертки и коботи до измервателни системи и тестови машини, се събират на всеки един етап, в резултат на което се постига безпрецедентна прозрачност на операциите. Въпросните данни могат да се използват за наблюдение и гарантиране на качеството, както и за активиране на инициативи за непрекъснато подобрение при проектиране на процеси по сглобяване, които в бъдеще да бъдат още по-гъвкави и ефективни.

 

Случай на употреба

Предизвикателство

Големите продуктови вариации, съчетани с малък обем и ниски размери на партидите, създават висока сложност при подготовката за работа.  


Решение

Използване на стандартизирани работни места с насочващи работни инструкции и свързани смарт устройства и инструменти.

 

  • Повишаване на гъвкавостта и производителността;
  • Бърза смяна;
  • Съкращаване на времето за настройка;
  • Всеки оператор може да произведе всякакъв продукт;
  • По-голямо използване на площта на цеха;
  • Контролиран поток на процеса;
  • Проследимост.
     

 

Възползвайте се от гъвкавостта на „Сглобяване на умна фабрика“

Акцентът върху гъвкавостта на „Сглобяване на умна фабрика“ започва със самата система. Има възможност за свързаване на широка гама от умни монтажни устройства и инструменти, през една работна станция или през целия производствен етаж, като така се улеснява намирането на персонализирано решение за вашите операции. Внедреният интерфейс за управление на оперативните инструкции и таблата с производствени данни могат да бъдат персонализирани в рамките на системата или интегрирани във вашия съществуващ софтуер.


Благодарение на своите свързани устройства и инструменти за сглобяване, дигитализирани работни инструкции, протоколи и лесно достъпни производствени данни, „Сглобяването на умна фабрика“ позволява да бъде извършено плавно физическо превключване и помага на операторите да преминават безпроблемно през отделните производствените поръчки. Чрез намаляване на сложността, „Сглобяването на умна фабрика“ увеличава гъвкавостта, прозрачността и качеството, независимо от това къде се намирате по пътя на дигитализацията.

 

 

Свържете се с нас, за да проверим вашата ситуация

Capitalize on Smart Factory Assembly’s Flexibility

By reducing complexity, Smart Factory Assembly increases flexibility, transparency, and quality – no matter where you are on your digitalization journey.

 

Get in touch with us to verify your situation